Số 9, ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
(0251)3.697.025 - 026 - Fax: (0251)3.697.027 - Hotline: (028)38.780.790
 ĐẶT PHÒNG
07:04 PM|260C - 780F

VUI CHƠI GIẢI TRÍ

XE ĐẠP THAM QUAN \ Ô TÔ NƯỚC \ NHÀ PHAO LIÊN HOÀN \ MÔ TÔ NƯỚC
GIỜ MỞ CỦA: 08H - 17H

HỒ BƠI THIÊN NHIÊN

HỒ BƠI TRẺ EM \ HỒ BƠI NGƯỜI LỚN \ HỒ BƠI THIÊN NHIÊN
GIỜ MỞ CỦA: 08H - 17H

TEAM BUILDING

CẮM TRẠI NGOÀI TRỜI \ DÃ NGOẠI NGOÀI TRỜI
GIỜ MỞ CỦA: 08H - 17H